ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม


**ยังไม่ประกาศ

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ (GEP, EP)


**ยังไม่ประกาศ

ประกาศผลการสอบ

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับ)

การมอบตัวนักเรียน

*** หมายเหตุ
1. นักเรียนที่จะมามอบตัวห้องเรียนพิเศษ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนตัวจริงเท่านั้น
2. โรงเรียนได้จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในวันรับรายงานตัว ผู้ปกครองสามารถซื้อได้ในวันมอบตัวครับ

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4


**ยังไม่ประกาศ

ตารางสอบ

ประกาศผลการสอบ


ติดต่อฝ่ายบริหารวิชาการ

เลขที่ 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 โทรสาร 02-904-8809
www.skr.ac.th